Skip to the main content.

Lön & HR bloggen

Lär dig med om HR och lön.

Registrera dig idag!

1 min read

Hjälp med HR-frågor för småföretagare

Små företag har ofta inte en egen HR-ansvarig och då är det bekvämt att kunna få hjälp med verktygen som behövs för att medarbetarna ska trivas och känna att de gör nytta på arbetet. Hos oss får du personlig service av ett team med erfarna...

Läs mer
Jämställda löner bidrar till ökad lönsamhet

1 min read

Vad är en lönekartläggning och varför behöver den upprättas?

I dagsläget tjänar kvinnor 95%1 av mäns lön. En siffra som inte ändrats på fem år. Lönekartläggningen är ett effektivt verktyg för att kvalitetssäkra...

Läs mer
HR-konsult som ger rådgivning

1 min read

Jämställdhet och mångfald gynnar lönsamheten

Under pandemin har jämställdheten tagit ett steg tillbaka, löneskillnaden mellan könen har ökat och kvinnor har i större utsträckning förlorat sina...

Läs mer

2 min read

Semesterdagar, vad behöver man tänka på inför julsemestern?

Julen närmar sig och som vanligt inför en semesterperiod är det bra att som arbetsgivare ha koll på medarbetarnas semesterdagar och planera...

Läs mer
Rådgivning kring lönekartläggning

1 min read

Hur använder vi resultatet av lönekartläggningen?

När ni är klara med lönekartläggningen är det viktigt att tänka på detta:

Läs mer
Arbete med lönekartläggning

2 min read

Hur genomför man en lönekartläggning?

Lönekartläggningsarbetet börjar med att bestämma och planera för hur arbetet ska gå till. Ansvaret ligger oftast hos HR men medverkan från...

Läs mer

2 min read

Vad ska man tänka på när man anställer med rörlig lön?

När du ska anställa personal med en del eller hela lönen som rörlig finns det flera saker att tänka på.

Läs mer
Rådgivning från HR-konsult

2 min read

När kan övertidsersättning avtalas bort enligt kollektivavtal?

BakgrundÖvertidsersättning är en svårbudgeterad parameter och något som många arbetsgivare vill förhandla bort. I många kollektivavtal finns det...

Läs mer
Skriftlig varning

2 min read

När ska/kan arbetsgivare ge en skriftlig varning?

BakgrundDet kan upplevas väldigt oklart för en arbetsgivare att veta vad som kan och ska göras när en medarbetare missköter sig samt veta vilka...

Läs mer
Rådgivning kring branschvanan inom detaljhandel

2 min read

Vad innebär branschvana i detaljhandelsavtalet?

Inom detaljhandelsbranschen är det inte ovanligt med frågor från arbetstagare om just branschvana. Vissa arbetstagare kan ha jobbat flera år som...

Läs mer