Skip to the main content.

Lön & HR bloggen

Lär dig med om HR och lön.

Registrera dig idag!

Jämställdhet

1 min read

Webinar: Lönetransparensdirektivet & Lönekartläggning

Under slutet av maj släpptes äntligen rapporten gällande lönetransparensdirektivet och hur vi in Sverige bör anpassa oss för att uppfylla de nya EU...

Läs mer

1 min read

Löneskillnader - Ditt ansvar som arbetsgivare

Att arbeta med jämställdhet inom en organisation kan ske på flera olika sätt. Att arbeta med lönekartläggning är ett bra verktyg för att säkerställa...

Läs mer

2 min read

Personalhandboken - ett företags bästa vän

Som arbetsgivare kan det vara svårt att veta varför vissa dokument, policys och rutiner bör finnas inom ett företag. En personalhandbok är därför ett...

Läs mer
HR-konsult som ger rådgivning

1 min read

Jämställdhet och mångfald gynnar lönsamheten

Under pandemin har jämställdheten tagit ett steg tillbaka, löneskillnaden mellan könen har ökat och kvinnor har i större utsträckning förlorat sina...

Läs mer