Skip to the main content.

Lön & HR bloggen

Lär dig med om HR och lön.

Registrera dig idag!

Lönekartläggning

1 min read

Webinar - Lön & HR Bolaget x Simployer

Under 2026 kommer det nya lönetransparensdirektivet att senast vara implementerat i Sverige, men vet du hur det kommer påverka just din verksamhet? I...

Läs mer

2 min read

Inför lönetransparensdirektivet 2026

Under 2023 kom nyheterna om det nya Pay Transparency Directive (lönetransparensdirektivet) som ska börja gälla inom EU senast 2026. Men vad innebär...

Läs mer

1 min read

Digital utbildning - Lönekartläggning

Med flera års erfarenhet inom det breda HR-området med specialistkompetens inom lönekartläggningar erbjuder vi dig nu en digital utbildning för att...

Läs mer

1 min read

Löneskillnader - Ditt ansvar som arbetsgivare

Att arbeta med jämställdhet inom en organisation kan ske på flera olika sätt. Att arbeta med lönekartläggning är ett bra verktyg för att säkerställa...

Läs mer
Jämställda löner bidrar till ökad lönsamhet

1 min read

Vad är en lönekartläggning och varför behöver den upprättas?

I dagsläget tjänar kvinnor 95%1 av mäns lön. En siffra som inte ändrats på fem år. Lönekartläggningen är ett effektivt verktyg för att kvalitetssäkra...

Läs mer
Rådgivning kring lönekartläggning

1 min read

Hur använder vi resultatet av lönekartläggningen?

När ni är klara med lönekartläggningen är det viktigt att tänka på detta:

Läs mer
Arbete med lönekartläggning

2 min read

Hur genomför man en lönekartläggning?

Lönekartläggningsarbetet börjar med att bestämma och planera för hur arbetet ska gå till. Ansvaret ligger oftast hos HR men medverkan från...

Läs mer