Skip to the main content.

Emelie Nyström

Senior HR konsult, Lön & HR Bolaget

1 min read

Hållbarhetsredovisning: Vad är det och varför bör ditt företag göra en?

En hållbarhetsredovisning är ett sätt att visa vad företaget har uppnått i sitt arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisningen behandlar områden som miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning.

Läs mer
IPO notering av företag presentation

1 min read

Vilka HR-processer bör finnas på plats innan ett företag gör en IPO?

När en organisation förbereder sig för en initial public offering (IPO), är det viktigt att ha HR-processer på plats för att säkerställa att...

Läs mer
Arbetsintervju första anställning

1 min read

Att tänka på när du ska anställa första gången!

Att anställa för första gången kan vara en spännande och utmanande uppgift för vilken organisation som helst. Här är några saker att tänka på innan...

Läs mer
HR-frågor att tänka på vid företagstransaktioner

1 min read

Vilka HR-frågor bör man kontrollera vid företagstransaktioner?

Vid köp av hela eller delar av företag finns det många fler faktorer än de ekonomiska att tänka på. En sådan är om personal anses komma med i köpet...

Läs mer

3 min read

Behöver du hjälp med att skapa en inkluderande arbetsmiljö?

Har ni en företagskultur där alla har samma möjligheter? Eller kan vissa känna sig utanför ibland? Vi kan hjälpa till att skapa en arbetsmiljö som...

Läs mer

Överväldigad av personalfrågor?

Ju fler medarbetare ett företag har desto mer tid går det till att svara på frågor från personalen. Det finns många sätt att minska tiden för detta....

Läs mer
HR-konsult

1 min read

Vill du vara säker på att ni uppfyller alla lagkrav inom HR?

Arbetsrätten ändras kontinuerligt och det kan vara svårt att veta om organisationen uppfyller alla krav. Ett sätt att få en överblick är att göra en...

Läs mer

1 min read

Hjälp med HR-frågor för småföretagare

Små företag har ofta inte en egen HR-ansvarig och då är det bekvämt att kunna få hjälp med verktygen som behövs för att medarbetarna ska trivas och...

Läs mer