Skip to the main content.

Lön & HR bloggen

Lär dig med om HR och lön.

Registrera dig idag!

HR (5)

Överväldigad av personalfrågor?

Ju fler medarbetare ett företag har desto mer tid går det till att svara på frågor från personalen. Det finns många sätt att minska tiden för detta....

Läs mer
HR-konsult

1 min read

Vill du vara säker på att ni uppfyller alla lagkrav inom HR?

Arbetsrätten ändras kontinuerligt och det kan vara svårt att veta om organisationen uppfyller alla krav. Ett sätt att få en överblick är att göra en...

Läs mer

2 min read

Vad innebär löneväxling mot pension?

Vad är löneväxling? Löneväxling innebär att en anställd byter ut en del av sin bruttolön mot högre inbetalning till tjänstepensionen. Det är alltid...

Läs mer

4 min read

Frågor och svar gällande VAB

Vi befinner oss just nu mitt i vintern och därmed också mitt i perioden där det går en del sjukdomar. Just nu är det som undrar vad som gäller kring...

Läs mer
Jämställda löner bidrar till ökad lönsamhet

1 min read

Vad är en lönekartläggning och varför behöver den upprättas?

I dagsläget tjänar kvinnor 95%1 av mäns lön. En siffra som inte ändrats på fem år. Lönekartläggningen är ett effektivt verktyg för att kvalitetssäkra...

Läs mer
HR-konsult som ger rådgivning

1 min read

Jämställdhet och mångfald gynnar lönsamheten

Under pandemin har jämställdheten tagit ett steg tillbaka, löneskillnaden mellan könen har ökat och kvinnor har i större utsträckning förlorat sina...

Läs mer
Rådgivning kring lönekartläggning

1 min read

Hur använder vi resultatet av lönekartläggningen?

När ni är klara med lönekartläggningen är det viktigt att tänka på detta:

Läs mer
Arbete med lönekartläggning

2 min read

Hur genomför man en lönekartläggning?

Lönekartläggningsarbetet börjar med att bestämma och planera för hur arbetet ska gå till. Ansvaret ligger oftast hos HR men medverkan från...

Läs mer

2 min read

Vad ska man tänka på när man anställer med rörlig lön?

När du ska anställa personal med en del eller hela lönen som rörlig finns det flera saker att tänka på.

Läs mer